Miał cieszyć oko...wandale już dali o sobie znać. Starachowicki Park Miejski [FOTO]

2020-06-30 11:32 AJ
Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach
Autor: materiał nadesłany Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach

Trwa rewitalizacja Parku Miejskiego w Starachowicach, ale niestety wandale już dają o sobie znać. Niedawno postawione ławki już są dewastowane a alejki zaśmiecane. Takie zdjęcia dostaliśmy od naszego czytelnika. Park jeszcze nie skończony a wandale buszują i niszczą pisze rozgoryczony mieszkaniec Starachowic.

Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach
Autor: materiał nadesłany Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach

Park Miejski im. Stefana Żeromskiego w Starachowicach ma być wizytówką miasta. Są tam tworzone ogrody deszczowe, została zrobiona przycinka drzew,powstaje restauracja.W parku powstanie również park linowy, kawiarnia oraz strefa dla czworonoga. A wszystko to pod okiem monitoringu.Większość robót budowlanych, drogowych została już wykonana. Obecnie trwają prace z sadzeniem zieleni, budową ławek, koszy na śmieci, altanek i pergoli. Koszt rewitalizacji parku to około 12 mln zł.

Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach
Autor: materiał nadesłany Wandale niszczą Park Miejski w Starachowicach

Art. 124. Umyślne niszczenie lub uszkadzanie cudzej rzeczy

Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.Ponadto w razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.