Obwodnica Wąchocka. Najnowsze ZDJĘCIA i raport z placu budowy

i

Autor: GDDKiA Obwodnica Wąchocka. Najnowsze ZDJĘCIA i raport z placu budowy

Obwodnica Wąchocka i Parszowa

Obwodnica Wąchocka. Najnowsze ZDJĘCIA i raport z placu budowy

2024-04-24 9:48

Trwa budowa jednej z największych inwestycji realizowanych w województwie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z planem obwodnica Wąchocka i Parszowa powinna być gotowa pod koniec tego roku. Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka o długości 11,7 km poprowadzonej nowym śladem, od granicy Skarżyska do Starachowic.

Budowa obwodnicy Wąchocka: Kiedy koniec prac?

Dokładny termin zakończenia prac zgodnie z zawartą umową wypada na 21 listopada 2024 r. Łącznie budowa będzie kosztowała prawie 284 mln zł. Lekka zima sprzyja terminowej realizacji prac, aktualnie drogowcy wykonują roboty bitumiczne oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Trwają też prace przy budowie obiektów mostowych. Co działo się na budowie w ostatnich tygodniach?

 • Wykonywano roboty ziemne w okolicy miejscowości Majków natomiast w okolicy kościoła w miejscowości Rataje wykonywano warstwy podbudowy z kruszywa
 • W miejscowości Rataje wykonywane są roboty bitumiczne oraz roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego
 • W miejscowości Parszów wykonywane są prace związane z budową nasypu
 • Wykonywano zasypki mostowe w obrębie Obiektów Nr 3 (most nad rzeką Żarnówką) oraz Obiektu Nr 9 (przejście dla zwierząt w rejonie Wielkiej Wsi)

Podbudowa bitumiczna jest ułożona na ponad 7 kilometrach trasy, co stanowi 60 %, warstwa wiążąca jest ułożona na 6,8 km trasy, co stanowi 58 %, warstwa ścieralna jest ułożona na 3,2 km trasy zasadniczej co stanowi 27 %. Ogólne zaawansowanie prac przekroczyło 50%.

Obwodnica Wąchocka i Parszowa. Zakres inwestycji obejmuje:

 • budowę 4 skrzyżowań jednopoziomowych umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami powiatowymi i gminnymi,
 • budowę dróg dojazdowych o parametrach klasy D (szer. jezdni 3,5 m i 5 m),
 • budowę dowiązań do dróg powiatowych i gminnych oraz istniejącej DK 42,
 • budowę obiektów inżynierskich
 • budowę urządzeń ochrony środowiska
 • budowę przepustów,
 • budowę chodników,
 • budowę elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego,
 • budowę odwodnienia drogi,
 • przebudowę uzbrojenia,
 • budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę istniejącej sieci kolidującej z inwestycją oraz budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę oraz przebudowę infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji.

Jesteś świadkiem ciekawego zdarzenia? Nagrałeś interesujący materiał? Podziel się z nami, a my zapewnimy Ci anonimowość. Pisz starachowice@eska.pl lub prześlij wiadomość Messengerem. Polub nasz fanpage ESKA Starachowice News na Facebooku! Znajdziesz tam najświeższe informacje z Twojego miasta i okolicy

Co Wiesz o Górach Świętokrzyskich?

Pytanie 1 z 10
Na Łysej Górze znajduje się zespół klasztorny założony przez: