Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025

2020-11-18 15:46 BM
Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Autor: GDDKiA Kielce Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025

Oferta firmy Strabag została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na realizację obwodnicy Wąchocka (łączącej Skarżysko-Kamienną ze Starachowicami) w ciągu drogi krajowej nr 42. To pierwsza inwestycja w województwie świętokrzyskim, która powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Wyłoniona przez komisję przetargową oferta opiewa na blisko 284 mln złotych. Za tę kwotę wykonawca zadeklarował zrealizowanie inwestycji w systemie „Projektuj i buduj”, w terminie 43 miesięcy od podpisania umowy, z uwzględnieniem 3-miesięcznych okresów zimowych w trakcie robót budowlanych. Jednym z warunków podpisania umowy z wykonawcą będzie brak odwołań od decyzji komisji przetargowej.

Znaczenie inwestycji

Droga o długości około 11,7 km będzie przebiegać nowym śladem od granicy Skarżyska-Kamiennej do granicy Starachowic, omijając miejscowość Parszów po stronie północnej i Wąchock po stronie południowej.  Dzięki inwestycji ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z miasta, przez co poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz komfort życia mieszkańców Wąchocka. Łatwiejsza będzie również obsługa ruchu turystycznego na słynącym z zabytków i atrakcji terenie. Równocześnie znacznie skróci się czas podróżowania drogą krajową nr 42, komunikującą między innymi węzeł drogi ekspresowej S7 w Skarżysku-Kamiennej ze starachowicką strefą przemysłową i dalej z drogą krajową nr 9 w kierunku Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i woj. podkarpackiego.  

Zadania wykonawcy

W ramach inwestycji planowane jest wybudowanie dwujezdniowej drogi klasy GP (główna o ruchu przyspieszonym), czterech skrzyżowań, w tym trzech z sygnalizacją świetlną, oraz 11 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt, podziemne przejście dla pieszych).  Wykonawca odpowiedzialny będzie również za wybudowanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, oświetlenia i odwodnienia.  Przed przystąpieniem do robót wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania istniejącego projektu budowlanego w zakresie pozwalającym na zachowanie ustalonych parametrów technicznych obwodnicy.  

Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Autor: GDDKiA Kielce Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Autor: GDDKiA Kielce Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025
Autor: GDDKiA Kielce Strabag wybuduje obwodnicę Wąchocka. Nowe połączenie ze Skarżyskiem będzie gotowe w 2025

Kolejne obwodnice w woj. świętokrzyskim : W  rządowym Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 zapisane zostały cztery zadania na terenie województwa świętokrzyskiego:  

  • obwodnica Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42, 
  • obwodnica Starachowic w ciągu drogi krajowej nr 42, 
  • obwodnica Chmielnika w ciągu dróg krajowych nr 73 i 78, 
  • obwodnica Osieka w ciągu drogi krajowej nr 79. 
Na obwodnicę Wąchocka czekamy 12 lat
Autor: GDDKiA Kielce Na obwodnicę Wąchocka czekamy 12 lat