W Starachowicach znów działa PSZOK

i

Autor: pixabay.com W Starachowicach znów działa PSZOK

W Starachowicach znów działa PSZOK. Co można dostarczyć, a czego nie?

2021-02-15 11:57

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starachowicach, po miesięcznej przerwie został ponownie otwarty. Punkt został uruchomiony 11 lutego, lokalizacja i czas pracy PSZOK-u pozostają bez zmian. W punkcie świadczone są usługi obejmujące odbiór i zagospodarowanie każdej ilości odpadów zebranych selektywnie, dostarczonych do PSZOK oraz jego obsługę. Nie wszystkie odpady możemy jednak tam zawieźć.

Starachowicki PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów selektywnie zebranych:

 • papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury),
 • szkło (odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła),metale i tworzywa sztuczne (odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali,
 • odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe),
 • bioodpady (odpady pozbawione resztek pochodzenia zwierzęcego, ulegające biodegradacji: odpady kuchenne i spożywcze, opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone),
 • odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki; odpady te należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich),
 • odpady wielkogabarytowe (odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych tj. meble, opony itp.),
 • odpady elektryczne i elektroniczne (wszelkiego rodzaju zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bez śladów demontażu),
 • odpady remontowo-budowlane (odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano - architektonicznej),
 • popioły,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • odpady z tekstyliów i odzieży.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje nieodpłatnie odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe oraz odpady BIO zebrane przez zarządców nieruchomości z punktów gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej i dostarczanych przez nich we własnym zakresie.

W PSZOK istnieją ograniczenia ilości przyjmowanych odpadów oraz ograniczenia w sposobie ich odbierania dla następujących frakcji:

 • Opony - maksymalnie 5 sztuk podczas jednego odbioru, pochodzące z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o masie do 3,5 tony, niepochodzące z działalności gospodarczej, przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady z tekstyliów i odzieży przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.
 • Odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, zużyte żarówki i świetlówki) przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.Odpady remontowo-budowlane stanowiące odpady komunalne przyjmowane są wyłącznie w PSZOK.

W PSZOK-u nie będziemy mogli zostawić:

 • odpadów zmieszanych i zawierających azbest;
 • odpadów biodegradowalnych pochodzących z koszenia trawników, przycinki pielęgnacyjnych drzew i krzewów z terenów zabudowy wielorodzinnej;
 • odpadów z działalności gospodarczej, w tym odpady budowlane i rozbiórkowe, zielone i wielkogabarytowe, wytworzone w związku ze świadczeniem usług remontowo-budowlanych, pielęgnacji terenów zieleni lub sprzątania przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, do których zastosowanie mają odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami;
 • w zakresie odbieranych bioodpadów - konarów, czy grubych gałęzi, których długość przekracza 1 metr, a odpady nie mogą zawierać zanieczyszczeń: np. ziemia, kamienie, resztek pochodzenia zwierzęcego i pozostałości po spaleniu.

Odpady należy dostarczyć własnym transportem, a następnie zgłosić pracownikowi PSZOK ich rodzaj. Po sprawdzeniu odpady zarejestrowane są w ewidencji.

Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach, posiadających czytelną etykietę umożliwiającą ich identyfikację. Jesteśmy zobowiązani do: podania wymaganych danych, rozładunku odpadów we własnym zakresie, przestrzegania zaleceń obsługi punktu, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym stosowania bezwzględnego zakazu palenia i używania innych źródeł ognia oraz zachowania zasad przemieszczania się - informuje Urząd Miejski w Starachowicach.

W jakich przypadkach PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów?

 • dostarczenia odpadów niepodlegających zbieraniu w PSZOK,
 • jeśli ilość i rodzaj odpadów dostarczonych przez mieszkańców/właścicieli nieruchomości zamieszkałych wskazują, że odpady mogą pochodzić z działalności gospodarczej,
 • braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych,
 • dostarczenia odpadów nieposegregowanych,
 • odmowy okazania dowodu tożsamości,
 • odmowy podania przez dostawcę odpadu wymaganych danych,
 • zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
 • gdy jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starachowicach funkcjonuje na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice", przy ul. E. Kwiatkowskiego 36. Czynny jest (oprócz dni świątecznych) w:

poniedziałek, wtorek - 8.00 - 13.00,

środa - 12.00 -17.00,

czwartek, piątek, sobota - 8.00 - 13.00.

W Nowym Sączu stanęły punkty do zbiórki elektrośmieci

Masz dla nas ciekawy temat lub wystrzałową nowinę? Napisz do nas na adres online@grupazpr.pl. Czekamy na zdjęcia, filmy i gorące newsy z Waszej okolicy!

Czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Oto pytania! [QUIZ]

Pytanie 1 z 15
Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?
Czy w trakcie prowadzenia pojazdu, wraz z upływem czasu, poprawia się Twoja zdolność dostrzegania znaków i sygnałów drogowych?